بستن
میگی مهم نیست اما زمانی که میبینیش - دلنوشته
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میگی مهم نیست اما زمانی که میبینیش

داغ دلت تازه م?شه


م?گ? مهم ن?ست اما تا بهش

فکرم?کن? اشک توچشمات جمع م?شه ...


م?گ? مهم ن?ست اما زمانی که

خ?ل?تنها??

 باهاش حرفم?زن? ..

 

م?گ? مهم ن?ست

اما بعض?

اوقاتدستت

م?رهرو شمارش که زنگ بزن? ...

نزن? ....

بزن? ... نزن? !!! ...


م?گ? مهم ن?ست اما دلت واسه صداش لک زده !


م?گ? مهم ن?ست

اما شبا تا صبحخوابتنم?بره ..

با خودت م?گ? ?عن?داره چ?کار م?کنه؟

 


م?گ? مهم ن?ست اما

م?خوا? بدون? ا?ن کجاست و چ?کار م?کنه ....

 


م?گ? مهم ن?ست اما م?دون?

چقدررررمهمه !!

م?دون? خ?ل? دوسش دار? ول?

میگی مهم نیست .

نگو مهم ن?ست

 

بگو مهمه اما ن?ست!
تاریخ : جمعه 94/2/11 | 1:14 عصر | نویسنده : mostafa | نظر

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف