بستن
دلنوشته
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

همیشه که نه !ولی گاهـــــــی ..

 

میان بودن و خواستن فاصله ایست ...

 

وقت هایی هست که کسی را با تمام وجود می خواهی.....

 

حتی به خاطرش نفس میکشی...

 

زندگی میکنی...

 

دنیا برایت زیبا می شوداما....

 

بودنت در کنارش جایز نیست .....

 

و این خواستن همان آرزو و یا رویایی اشتباه است...

 

آنجایی که او حتی ذره ای از حس تو نمی داند....
تاریخ : جمعه 94/2/11 | 1:15 عصر | نویسنده : mostafa | نظر

میگی مهم نیست اما زمانی که میبینیش

داغ دلت تازه م?شه


م?گ? مهم ن?ست اما تا بهش

فکرم?کن? اشک توچشمات جمع م?شه ...


م?گ? مهم ن?ست اما زمانی که

خ?ل?تنها??

 باهاش حرفم?زن? ..

 

م?گ? مهم ن?ست

اما بعض?

اوقاتدستت

م?رهرو شمارش که زنگ بزن? ...

نزن? ....

بزن? ... نزن? !!! ...


م?گ? مهم ن?ست اما دلت واسه صداش لک زده !


م?گ? مهم ن?ست

اما شبا تا صبحخوابتنم?بره ..

با خودت م?گ? ?عن?داره چ?کار م?کنه؟

 


م?گ? مهم ن?ست اما

م?خوا? بدون? ا?ن کجاست و چ?کار م?کنه ....

 


م?گ? مهم ن?ست اما م?دون?

چقدررررمهمه !!

م?دون? خ?ل? دوسش دار? ول?

میگی مهم نیست .

نگو مهم ن?ست

 

بگو مهمه اما ن?ست!
تاریخ : جمعه 94/2/11 | 1:14 عصر | نویسنده : mostafa | نظر

به سلامتی روزی که ...

 

 همه میان ب خوانوادم میگن ...

 

 دختره خوبی بود!!!

 

ایشالله غم اخرتون باشه ...
تاریخ : جمعه 94/2/11 | 1:13 عصر | نویسنده : mostafa | نظر

این روزها که می گذرد،

تنهاتر می شوم...

سکوتی مبهم وجودم را در برمی گیرد...

به کنار پنجره میروم و به عکس تنهایی ماه در حوض حیاط نگاه می کنم...!!!

بغض گلویم را می فشارد...

با خود می گویم:

من تنها نیستم؛

شب...سکوت...تنهایی... با من اند...

اینها چیزهایی ست که نبودنت برایم به جا گذاشته...

یه حیاط میروم و با شوقی کودکانه ماه توی حوض را به جای تو در آغوش میگیرم...!

میبینی؟

این همان حس رخوت انگیز تنهایی ست...
تاریخ : جمعه 94/2/11 | 1:12 عصر | نویسنده : mostafa | نظر

به من گفته بودن

 

هر کی لحظه تحویل

 

هر چی دعا کنه بر آرده میشه

 

پس چرا الان من زنده ام

 

فکرکنم صدام به اون بالاها نمیرسه

 

نه؟؟؟!!!
تاریخ : جمعه 94/2/11 | 1:12 عصر | نویسنده : mostafa | نظر

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف